Privacy en rechten

Wie we zijn

Wij zijn drie neven die als hobby deze website beheren: http://nevenquiz.nl. Wij doen dit uit liefhebberij en halen hier op geen enkele manier inkomsten uit.

Gegevens

Wanneer je jezelf actief aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de door jou ingevulde gegevens (mailadres en eventueel naam). Dit doen we uitsluitend om je onze nieuwsbrieven toe te sturen. In geen geval verstrekken we deze gegevens zelf aan derden. Als je een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma (Laposta) vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke links eventueel wordt geklikt. Deze verwerking van gegevens is dus op basis van ondubbelzinnige grondslag.

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je direct kunt afmelden. Je zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee je je gegevens kunt wijzigen. Bij het afmelden kan het zijn dat je gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht je dat willen, dan kun je ons daarom verzoeken via antwoord@nevenquiz.nl.

Stuur je antwoorden in op een quiz of neem je contact op via mail, dan komen de door jou ingestuurde gegevens binnen via het hostingbedrijf (Strato). Vervolgens antwoorden wij netjes op je mail en gebruiken we je mailadres alleen voor de reden waarvoor je contact opnam. Dat kan bijvoorbeeld zijn het beantwoorden van je vraag of het op de hoogte houden van je quizresultaten. Wij kunnen ingezonden quiz-antwoorden opslaan ter verbetering van nieuwe quizzen en puzzels van de Nevenquiz.

Voor vragen, klachten, wensen om je opgeslagen gegevens in te zien of te verwijderen, rectificaties of andersoortige wensen kun je terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke via antwoord@nevenquiz.nl.

Ingesloten inhoud van andere websites

Pagina’s op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account heeft en bent ingelogd op die website.

Rechten op inhoud

De teksten, afbeeldingen en fragmenten zijn voor het grootste deel eigendom van De Nevenquiz en vallen voor het overige deel onder regelgeving die De Nevenquiz in staat stelt deze inhoud te gebruiken. Een deel van de afbeeldingen en de fragmenten is geen eigendom van De Nevenquiz en wordt slechts niet-commercieel ingezet. Uit sportieve overwegingen blijft de bronvermelding in de opgaven achterwege. Bij het verschijnen van de antwoorden maken wij ook de bronnen bekend. Deze staan in de antwoordmodellen. Mochten we onverhoopt een bron niet noemen, laat het ons weten via antwoord@nevenquiz.nl en wij zullen dit proberen te herstellen.